advies | calculaties

Is het betaalbaar?

Een goede calculatie laat zien wat wel en niet kan met uw budget

Een onderbouwde calculatie geeft u de mogelijkheid weloverwogen keuzes te maken om te komen tot een geslaagd bouwproject. Afhankelijk van de fase van uw ontwikkeling kunnen wij u helpen met ramingen en begrotingen op maat. Door Heemels in te schakelen krijgt u tijdig inzicht in de bouwkosten en komt u later niet voor ongewenste verrassingen te staan

Elementenbegroting

In de eerste fasen van uw planontwikkeling, tijdens het Voorlopig en Definitief Ontwerp, heeft u graag snel en compact een beeld van uw bouwkosten. Wij maken hiervoor een elementenbegroting. Zijn nog niet al uw uitgangspunten bekend? Wij stellen een prijsniveau of taakstellend bedrag voor waarmee u inzicht krijgt in uw mogelijkheden en zo in de verdere ontwikkeling sneller en onderbouwd keuzes kunt maken.

Directiebegroting

Met een directiebegroting maken wij voor u het referentiekader waarmee u na de bestek fase de aanbieding van de aannemer kan controleren. De directiebegrotingen zijn vergelijkbaar met de inschrijf- of open begrotingen van de aannemer. Met onze directiebegroting kunt u onderbouwd tot de conclusie komen dat de aanbieding van uw aannemer marktconform is zodat u tot bouwen kunt overgaan.

Exploitatiekosten

U verwacht van ons dat wij u adviseren om hoge kosten in het gebruik van uw gebouw te voorkomen. Wij wijzen u op keuzes die leiden tot te hoge exploitatielasten en monitoren ook voortdurend welke invloed keuzes tijdens de investeringsfase hebben op de exploitatiekosten. Met ons advies kunt u onderbouwd overwegen om nu extra investeringen te doen die later resulteren tot lagere exploitatiekosten en waarmee uw Total Cost of Ownership zo laag mogelijk wordt.

Bespreekt u liever uw wensen?

bel ons 040 750 52 80

Ver

Vergunningsaanvraag

Ba

Bouwkundig advies

Mo

Meerjaren onderhoudsplan

Bk

Bouwkundige keuring

Wij werken aan de verbetering van onze gebouwde omgeving.

Waarom wij doen wat we doen

Delen is vermenigvuldigen

Cofounder en partner

HEEMELS ADVIES EN BOUWMANAGEMENT

FREDDY VAN RIEMSDIJKWEG 4

5657 EE EINDHOVEN

INFO@HEEMELSBOUWMANAGEMENT.NL

040 – 750 52 80